Zakończenie prac w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap I”

12 października 2018

Prace budowlane realizowane przez  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap I”, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zostały zakończone.

Cel zrealizowanej inwestycji to przede wszystkim ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb, a także poprawa zarządzania środowiskiem i dostarczenie mieszkańcom terenu objętego inwestycją odpowiedniej jakości wody pitnej. Realizacja tych celów przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, warunków życia mieszkańców oraz stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.

Wartość dofinansowania wyniosła 5 618 879,10 zł. Wszystkie Kontrakty na roboty budowlane w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap I” zostały zakończone. Prace przebiegły zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Tags

Postęp prac budowlanych na ulicy Nowej w Radzyminie

29 sierpnia 2018

Tags

Zakończenie robót budowlanych związanych z budową kanałów kanalizacji sanitarnych

24 sierpnia 2018

Zakończone zostały roboty budowlane związane z budową kanałów kanalizacji sanitarnej oraz odtworzone zostały nawierzchnie dróg po wykonanych pracach w ul. Nowej i bocznych. Obecnie trwają prace związane z uzbrajaniem sieciowych przepompowni ścieków.

Tags