Rozpoczęcie prac na ul. Konstytucji 3 Maja w Radzyminie

26 września 2017

Tags

Rozpoczęły się pierwsze prace budowlane związane z realizacją Projektu.

17 sierpnia 2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie informuje, iż w lipcu rozpoczęły się roboty budowlane związane z realizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. bocznej od Wczasowej oraz bocznej od ul. Wołomińskiej. Do końca roku zostanie wybudowany brakujący fragment kanalizacji w centrum miasta, tj. w ul. Konstytucji 3 Maja, Batorego oraz na Placu Wolności.

Zakończone zostały prace projektowe skanalizowania zlewni ul. Nowej. Łączna długość sieci kanalizacyjnej tego obszaru wynosi ok 4 km. Prawdopodobne rozpoczęcie robót budowlanych to III kwartał 2017 roku.

Tags

PWiK Sp. z o.o w Radzyminie podpisało umowę z firmą AquaRD Sp. z o.o. na zdanie pn. „Dostawa i wdrożenie zintegrowanego Systemu zarządzania i monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie”

27 czerwca 2017

W dniu 1 czerwca 2017 roku  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Radzyminie podpisało umowę z firmą AquaRD Sp. z o.o. na zdanie pn. „Dostawa i wdrożenie zintegrowanego Systemu zarządzania i monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie”.

System ten pozwoli na efektywne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych poprzez zapobieganie stratom wody z sieci wodociągowej.

Więcej informacji na temat zadania można znaleźć na stronie PWIK Radzymin w zakładce „Przetargi”.

Tags