Zakończenie robót budowlanych związanych z budową kanałów kanalizacji sanitarnych

24 sierpnia 2018

Zakończone zostały roboty budowlane związane z budową kanałów kanalizacji sanitarnej oraz odtworzone zostały nawierzchnie dróg po wykonanych pracach w ul. Nowej i bocznych. Obecnie trwają prace związane z uzbrajaniem sieciowych przepompowni ścieków.

Tags