Kontynuacja prac budowlanych prowadzonych w zlewni ul. Nowej

15 lutego 2018

Trwa kontynuacja prac budowlanych prowadzonych w zlewni ul. Nowej. Na bocznych drogach gruntowych powstaje nowa sieć kanalizacyjna. Równocześnie prowadzone są ostatnie działania związane z opracowaniem i wdrożeniem systemu GIS, który wspomagać będzie proces zarządzania i monitorowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. System ten ułatwi efektywne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych oraz zapobiegnie stracie wody z sieci wodociągowej.

Tags

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Dębowej i Bażanciej

25 stycznia 2018

Zdjęcia z ulicy Bażantowej:

Zdjęcia z ulicy Dębowej:

 

Tags

Rozpoczęcie prac przy ul. Nowej

18 grudnia 2017

Tags