Rozpoczęcie prac przy ul. Nowej

18 grudnia 2017

Tags

Nowa sieć kanalizacyjna w obszarze ul. Konstytucji 3 Maja, Wczasowej i bocznej od Wołomińskiej

11 grudnia 2017

W związku z realizacją projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap I”, dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, prowadzone są obecnie ostatnie prace budowlane związane z wybudowaniem sieci kanalizacyjnej w obszarze ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Wczasowej i bocznej od ul. Wołomińskiej. Już wkrótce mieszkańcy tej części miasta zostaną włączeni do systemu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zgodnie z założeniami projektu w 2018 r. liczba osób objętych systemem kanalizacji wzrośnie o 511 osób.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie uzyskało pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej zlewni ul. Nowej. Jeszcze w tym roku nastąpi posadowienie zbiorników przepompowni ścieków. Budowa kanałów rozpocznie się w roku 2018.
Jednocześnie prowadzone są prace nad budową i uruchomieniem informatycznego systemu GIS, wspomagającego zarządzanie i monitorowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. System ułatwi efektywne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych oraz zapobiegnie stratom wody z sieci wodociągowej

Tags

Zakończenie prac remontowych na Placu Wolności w Radzyminie

17 listopada 2017

Tags